Zgłaszanie propozycji przez mieszkańców

Projekty zgłaszać można od 8 kwietnia do 20 maja

Możliwość zgłoszenia projektu ma każdy mieszkaniec dzielnicy, który ukończył 16 lat. Projekt sporządza się na specjalnym wniosku przygotowanym przez Urząd Miejski.

Jak prawidłowo wypełnić formularz?

1. Pobierz formularz tutaj

Formularz w wersji papierowej i elektronicznej dostępny jest również:

  • w Urzędzie Miejskim - Biuro Obsługi Interesantów (stanowisko "Informacja"),
  • w Punktach Konsultacyjnych poszczególnych dzielnic,
  • w Miejskim Centrum Informacji - Centrum Handlowe "Pogoria".

2. Sprawdź czyją własnością jest teren, na którym ma zostać zlokalizowany projekt.

Informację taką możesz uzyskać na oficjalnej stronie internetowej miasta w Miejskim Systemie Informacji Przestrzenej

Jeśli masz problem z ustaleniem własności gruntu pod projekt, pomogą ci w tym:

Pamiętaj! Zgłoszony projekt powinien być umiejscowiony na gruntach gminnych, ewentualnie na gruntach spółdzielni mieszkaniowej bądź wspólnoty mieszkaniowej.

W przypadku, gdy jest to grunt spółdzielni lub wspólnoty, do projektu należy dołączyć oświadczenie tego podmiotu, zezwalające na realizację przedsięwzięcia na tym terenie.

W przypadku wniosku, który będzie zakładał realizację projektu położonego na terenie prywatnym, projekt ten zostanie uznany za projekt niemożliwy do realizacji.

3. Sprawdź szacunkową wartość proponowanego projektu

Pamiętaj, że nie musisz to być fachowy kosztorys. Musisz za to określić, czy szacunkowo twoje koszty nie przekraczają kwoty zagwarantowanej dla Twojej dzielnicy.

4. Wypełnij formularz, najlepiej elektronicznie:

  • W kilku zdaniach uzasadnij realizację projektu.
  • Jeśli posiadasz dodatkowe materiały np. kosztorys, szkice sytuacyjne, plany dołącz je do wniosku. Nie są one obligatoryjne ale napewno pomogą w jego weryfikacji i opiniowaniu.

5. Zbierz poparcie pod wnioskiem.

Pamiętaj, że wniosek musi zostać poparty przez grupę co najmniej 15 mieszkańców dzielnicy, którzy ukończyli 16 lat. Lista poparcia jest elementem formularza.

6. Gotowy formularz do 20 maja:

  • wyślij elektronicznie (skan oryginalnych dokumentów wraz z listą poparcia, tak aby dało się rozpoznać oryginalne podpisy) na adres: twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl,
  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21, z dopiskiem „Budżet Partycypacyjny" - liczy się data stempla pocztowego
  • bądź złóż osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21, ewentualnie w którymś z 29 punktów konsultacyjnych.

Serwis należy do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Media Partner

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice