Wdrożenie Budżetu Partycypacyjnego

  • Prace grupy ds. Budżetu Partycypacyjnego -  lipiec - wrzesień 2012 r.
  • Powstanie projektu uchwały Rady Miejskiej na podstawie prac grupy - październik 2012 r.
  • Oficjalna prezentacja modelu Budżetu Partycypacyjnego dla Dąbrowy Górniczej - 13.12.2012 r. (zobacz)
  • Rozpoczęcie konsultacji projektu uchwały oraz rozwiązań zaproponowanych w modelu - do 15 stycznia 2013 r. (zobacz)
  • Konferencja pn. "Cities for Citizens - Aktywność obywatelska w rozwoju miast" promująca Partycypację                       - 17 stycznia 2013 r. (zobacz)
  • Przyjęcie Uchwały Nr XXIII/457/13 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2014 rok (DZ. URZ. WOJ. SLA 2013.2079)
  • Wdrożenie procedury w strukturach Urzędu Miejskiego: Zarządzenie Nr 1571.13 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 25.03.2013r. w sprawie: powołania zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz zasad i trybu jego działania (zobacz)
  • Rozpoczęcie spotkań informacyjnych z mieszkańcami, Radnymi Rady Miejskiej, Prezesami Spółdzielni Mieszkaniowych oraz z organizacjami pozarządowymi (zobacz)
  • Publikacja wzoru karty do głosowania oraz podanie terminu przeprowadzenia głosowania, które określone zostały Zarządzeniem Nr 1904.2013 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 26.09.2013 w sprawie:terminu głosowania oraz wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego (zobacz)
  • Zarządzenie Nr 2076.2014 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 09.01.2014 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. realizacji projektów wybranych w ramach Budżetu    Partycypacyjnego 2014 oraz zasad i trybu jego działania (zobacz)  

Serwis należy do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Media Partner

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice