Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Od 20 maja do 19 sierpnia

  • Złożony formularz po weryfikacji formalnej (do 19 czerwca) podlega procesowi opiniowania przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego.
  • Na etapie tym sporządzany jest m.in. kosztorys dla projektu oraz opinia w której wskazuje się czy projekt jest możliwy do realizacji. W przypadku uznania go za niemożliwy do realizacji wyjaśnia się przyczyny negatywnej opinii, ewentualnie rekomenduje się alternatywne rozwiązanie.
  • Do 19 sierpnia opublikowana zostanie lista projektów zgłoszonych przez mieszkańców dla każdej z dzielnic wraz z opinią Urzędu Miejskiego.

 


 

Serwis należy do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Media Partner

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice