Kasprzak

Środki do dyspozycji dzielnicy Kasprzak:

326 252,16 zł.

(6.53% z sumarycznej kwoty 4 999 940,64zł)

Realizację projektów, które zostały wybrane, śledzić będzie można w zakładce każdej z dzielnic.

zobacz więcej

Projekty wybrane przez mieszkańców podczas głosowania:

 


 

 


 

 


 

Punkt Konsultacyjny: Filia nr 7 MBP, ul. Kasprzaka 46

Pon - 10.00-16.00

Wt - 08.00-20.00

Śr - 10.00-18.00

Czw - 10.00-20.00

           Pt - 10.00-18.00

 


 

 


 

 


 

 


 

Projekty zgłoszone w tej dzielnicy:

W przypadku chęci uzyskania dokładniejszych informacji odnośnie projektów prosimy o kontakt z Biurem

 • Wykonanie oświetlenia (wzdłuż drogi do budynku nr 54)
 • Ciąg pieszo-spacerowy ul. Kosmonautów
 • Wykonanie miejsc parkingowych przy budynku Kasprzaka 18
 • Modernizacja Placu Hutnika
 • Adaptacja placu rekreacyjno – sportowego za budynkiem Kasprzaka 24
 • Remont chodników wewnątrz osiedla
 • Budowa bezpiecznego skrzyżowania drogowego wraz z wyznaczeniem przejść dla pieszych w rejonie Kościoła p. w. św. Rafała Kalinowskiego
 • Rewitalizacja Placu Zabaw przy ul. Tysiąclecia
 • Modernizacja i ogrodzenie placu zabaw
 • Miejsca postojowe dla mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza, Kasprzaka 38
 • Remont ciągu pieszego wraz z uporządkowaniem terenu przy bloku Kasprzaka 20 oraz wykonanie parkingu na 20 stanowisk przy bloku Kosmonautów 7
 • Dziecięcy Park Leśny „Podlesie”
 • Bezpieczny i czysty Pak Podlesie
 • Ścieżki spacerowo-rowerowe Lasu „Nowe Podlesie”
 • Sportowy „Park Podlesie”
 • Budowa rowerowego Miasteczka Ruchu Drogowego dla dzieci
 • Ścieżka zdrowia w parku Podlesie wraz ze szlakiem nordic walking
 • Remont drogi z udrożnieniem lub wymianą ulicznej kanalizacji deszczowej, remont chodników, wymiana słupów świetlenie ulicznego
 • Remont drogi z udrożnieniem lub wymianą ulicznej kanalizacji deszczowej, oznaczenie miejsc postojowych dla samochodów, wymiana słupów oświetlenia ulicznego, dosadzanie krzewów i drzew niskopiennych
 • Wielkie grillowanie na Podlesiu
 • Budowa parkingu przy ul. Storczyków wzdłuż budynku 42
 • Budowa chodnika wzdłuż budynku 42 przy ul. Storczyków
 • Oświetlenie boiska sportowego i placu zabaw
 • Budowa boksów i stojaków rowerowych w dzielnicy Kasprzaka

 


 

Ulice:

 • Bratków,
 • Działki,
 • Jaskrów,
 • Kaczeńców,
 • Kasprzaka 18-64,
 • Kosmonautów,
 • Młodych,
 • Podlesie 47-93,
 • Storczyków,
 • Szarotki,
 • Tysiąclecia 15-59.

 

Punkt konsultacyjny: Filia nr 7 MBP, ul. Kasprzaka 46

P. Jolanta Markowska - 32 264-36-71

Serwis należy do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Media Partner

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice