Modernizacja wiat przystanków autobusowych –Etap I

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Łosień. Autor projektu: Rafał Pawluś

Omówienie projektu

Projekt zakłada wymianę metalowych wiat autobusowych na nowe i funkcjonalne wiaty przeszklone

 

Lokalizacja: Wiaty znajdować się mają w następujących lokalizacjach: Łosień Szkoła (2 wiaty) oraz Łosień Ząbkowicka(2 wiaty)

 

Szacunkowy koszt: 20 000,00 zł