Budowa boksów i stojaków rowerowych w dzielnicy Łosień

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Łosień. Autor projektu: Monika Kosmala

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż wiaty rowerowej przy Ośrodku Zdrowia oraz montaż 6 stojaków rowerowych na przystanku Łosień Szkoła (3 stojaki) i na terenie Szkoły Podstawowej nr 26 (3 stojaki)

 

Lokalizacja: Lokalizacje stojaków i wiaty: Szkoła Podstawowa nr 26, Ośrodek Zdrowia, Przystanek Łosień Szkoła

 

 

Szacunkowy koszt: 4 800,00 zł