Ścieżki spacerowe Lasu „Nowe Podlesie”

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Kasprzak. Autor projektu: Sylwester Zawidzki

Omówienie projektu

Projekt zakłada udrożnienie ścieżek spacerowych poprzez wycinkę dzikich krzewów porastających trasę, wyrównanie terenu, przygotowanie projektu, montaż 4 ławek oraz oznakowanie terenu tablicami informacyjnymi. Projekt zlokalizowany jest na terenie należącym do Nadleśnictwa Siewierz

 

Lokalizacja: Park Podlesie oraz droga wzdłuż ul. Tysiąclecia do ul. Podlesie

 

Szacunkowy koszt: 102 400,00 zł