Budowa rowerowego Miasteczka Ruchu Drogowego dla dzieci

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Kasprzak. Autor projektu: Paulina Wierzbicka

Omówienie projektu

Projekt zakłada wymianę obrzeży krawężników, uzupełnienie ubytków w nawierzchni, oznakowanie pionowe i poziome oraz przygotowanie projektu organizacji ruchu

 

 

Lokalizacja: Teren pomiędzy blokiem na ul. Kasprzaka 46, a blokiem na ul. Tysiąclecia 25a

 

 

Szacunkowy koszt: 53 000,00 zł