Wykonanie oświetlenia

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Kasprzak. Autor projektu: Jerzy Rybak

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż 6 słupów oświetleniowych wzdłuż drogi pomiędzy ogródkami działkowymi, a blokiem Kasprzaka 54 oraz przygotowanie dokumentacji technicznej

 

 

Lokalizacja: Droga znajdująca się pomiędzy ogrodami działkowymi, a blokiem na ul. Kasprzaka 54

 

 

Szacunkowy koszt: 51 000,00 zł