Oświetlenie boiska sportowego i placu zabaw

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Kasprzak. Autor projektu: Grzegorz Pietrasik

Omówienie projektu

Projekt polega na budowie oświetlenia terenu boiska i placu zabaw. W ramach zadania zamontowane zostaną 4 słupy oświetlenia ulicznego, 6 opraw oświetleniowych oraz przygotowana zostanie dokumentacja

 

 

Lokalizacja: Plac pomiędzy blokami 14 i 42 przy ul. Storczyków

 

 

Szacunkowy koszt: 35 000,00 zł