Remont ciągu pieszego wraz z uporządkowaniem terenu przy bloku Kasprzaka 20 oraz wykonanie parkingu na 20 stanowisk przy bloku Kosmonautów 7

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Kasprzak. Autor projektu: Magdalena Miczka

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę 20 miejsc parkingowych oraz remont nawierzchni chodników o powierzchni 750 m² oraz przygotowanie dokumentacji technicznej. Zarówno parking jak i chodniki przygotowane zostaną z kostki brukowej na podsypce piaskowo-cementowej

 

 

Lokalizacja: Teren pomiędzy blokiem na ul. Kasprzaka 20, a blokiem na ul. Kosmonautów 7

 

 

Szacunkowy koszt: 250 000,00 zł