Budowa chodnika wzdłuż budynku 42 przy ul. Storczyków

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Kasprzak. Autor projektu: Adam Małota

Omówienie projektu

Projekt zakłada demontaż dotychczas istniejącego chodnika i wjazdów do garaży oraz budowę ok. 200 m² nowego chodnika z materiałów rozbieralnych na podbudowie piaskowo-cementowej. Projekt zlokalizowany jest na terenie SM Lokator oraz będzie możliwy po uzyskaniu zgody Wspólnoty Mieszkaniowej

 

 

Lokalizacja: Plac wzdłuż budynku przy ul. Storczyków 42

 

 

Koszta szacunkowy: 70 000,00 zł