Budowa boksów i stojaków rowerowych w dzielnicy Kasprzak

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Kasprzak. Autor projektu: Kacper Majewski

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę parkingów rowerowych zadaszonych, ogrodzonych, zamykanych, oświetlonychi monitorowanych na Os. Kasprzaka oraz na przystanku Gołonóg Osiedle. Dodatkowo zamontowane zostaną dwa stojaki rowerowe na Górce Gołonoskiej w okolicach wejścia na cmentarz oraz dwa przy Przedszkolu nr 14

 

 

Lokalizacja: Boksy znajdowałyby się: -Górka Gołonoska (okolice wejścia do cmentarza) -Przedszkole nr 14 -Przystanek autobusowy (Gołonóg Osiedle) -Osiedle Kasprzaka

 

Szacunkowy koszt: 67 000,00 zł