Budowa 25 miejsc parkingowych oraz nasadzenia zieleni przy budynku Tysiąclecia 27

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Kasprzak. Autor projektu: Elżbieta Madej

Omówienie projektu

Projekt polega na aranżacji zieleni w rejonie budynku Tysiąclecia 27. Dodatkowo projekt zakłada budowę ok. 25 miejsc postojowych wraz z dokumentacją techniczną. Projekt zlokalizowany jest na terenie Arcelor Mittal i będzie możliwy po uzyskaniu zgody Wspólnoty Mieszkaniowej

 

 

Lokalizacja: Teren pomiędzy budynkiem Tysiąclecia 27

 

Szacunkowy koszt: 150 000,00 zł