Wykonanie miejsc parkingowych przy budynku Kasprzaka 18

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Kasprzak. Autor projektu: Zbigniew Łukasik

Omówienie projektu

Projekt zakłada wyznaczenie 30 miejsc parkingowych z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej i podsypce piaskowo-cementowej z krawężnikiem wtopionym wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej i uzgodnień. Projekt zlokalizowany jest na terenie SM Lokator

 

 

Lokalizacja: Teren przy bloku Kasprzaka 18

 

 

Szacunkowy koszt: 123 860,00 zł