Adaptacja placu rekreacyjno-sportowego za budynkiem Kasprzaka 24

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Kasprzak. Autor projektu: Zbigniew Łukasik

Omówienie projektu

Projekt zakłada przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z projektem z uwzględnieniem rekreacyjno-wypoczynkowego charakteru miejsca. Projekt zlokalizowany jest na terenie Centrum Sportu i Rekreacji

 

 

Lokalizacja: Teren pomiędzy blokiem na ul. Kasprzaka 46, a blokiem na ul. Tysiąclecia 25a oraz pomiędzy blokami nr 30 i 42 na ul. Kasprzaka

 

Szacunkowy koszt: 10 000,00 zł