Modernizacja Placu Hutnika

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Kasprzak. Autor projektu: Zbigniew Łukasik

Omówienie projektu

Projekt zakłada przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu na kwotę ok. 15 000,00 zł, natomiast pozostałe środki przeznaczone zostaną na aranżację terenu według wskazań określonych w koncepcji

 

 

Lokalizacja: Teren pomiędzy blokiem na ul. Kasprzaka 46, a blokiem na ul. Tysiąclecia 25a oraz pomiędzy blokami nr 30 i 42 na ul. Kasprzaka

 

Szacunkowy koszt: 153 000,00 zł