Rewitalizacja Placu Zabaw przy ul. Tysiąclecia

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Kasprzak. Autor projektu: Zbigniew Łukasik

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż jednego urządzenia zabawowego dla osób niepełnosprawnych, czterech ławek, dwóch koszy betonowych oraz montaż trzech podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej z zachowaniem wszystkich sfer bezpieczeństwa. Dodatkowo dokonana zostanie rekultywacja mini boiska, a także zamontowane zostaną 3 punkty świetlne

 

 

Lokalizacja: Plac zabaw przy ul. Tysiąclecia

 

Szacunkowy koszt: 97 300,00 zł