Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania przy Kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Kasprzak. Autor projektu: Zbigniew Łukasik

Omówienie projektu

Projekt zakłada polepszenie warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych

 

 

Lokalizacja: Plac pomiędzy kościołem pw. św. Rafała Kalinowskiego, a placem zabaw na ul. Tysiąclecia

 

 

Szacunkowy koszt: 12 000,00 zł