Ciąg pieszo-spacerowy ul. Kosmonautów

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Kasprzak. Autor projektu: Zbigniew Łukasik

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę 500 m² z kostki brukowej. Dodatkowo konieczna jest tu przebudowa jezdni (ok. 780 m²) w taki sposób, aby nie naruszyć podbudowy i uzbrojenia. Dodatkowo zakłada się wymianę krawężnika na długości 130 mb jezdni oraz zamontowanych zostanie 6 ławek

 

Lokalizacja: Chodnik po obu stronach wzdłuż ul. Kosmonautów do skrzyżowania z ul. Kasprzaka

 

 

Szacunkowy koszt: 315 740,00 zł