Remont chodnika

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Kasprzak. Autor projektu: Ewa Łopatowska

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie ok. 750 m² chodnika o nawierzchni rozbieralnej z kostki brukowej na podbudowie piaskowo-cementowej wraz z regulacją krawężnika. Projekt zlokalizowany jest na terenie Arcelor Mittal i będzie możliwy po uzyskaniu zgody Wspólnoty Mieszkaniowej

 

 

Lokalizacja: Droga dojazdowa do budynków Tysiąclecia 35 i 37

 

 

Szacunkowy koszt: 176 250,00 zł