Modernizacja boiska do koszykówki na osiedlu Łęknice

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Łęknice-Dziewiąty. Autor projektu: Małgorzata Kozieł

Omówienie projektu

Projekt zakłada remont nawierzchni, wymalowanie linii, montaż piłkochwytów oraz wymianę tablic i instalację nowych koszy

 

Lokalizacja: Boisko sportowe pomiędzy blokami przy ul. Topolowej 30 i ul. Topolowej 50

 

Szacunkowy koszt: 20 000,00 zł