Budowa siłowni „pod chmurką” na osiedlu Łęknice

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Łęknice-Dziewiąty. Autor projektu: Małgorzata Kozieł

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż 10 urządzeń do ćwiczeń, a także 2 ławek oraz 4 koszy na odpady

 

 

Lokalizacja: Boisko sportowe pomiędzy blokami przy ul. Topolowej 30 i ul. Topolowej 50 (placyk obok boiska)

 

Szacunkowy koszt: 68 000,00 zł