Boisko sportowe dla dzieci i młodzieży

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Łęknice-Dziewiąty. Autor projektu: Wioletta Domachowska-Macek

Omówienie projektu

Projekt dotyczy budowy boiska do piłki nożnej, które miałoby zastąpić betonowy plac do gry pomiędzy blokami

 

Lokalizacja: Boiska sportowe pomiędzy blokami przy ul. Topolowej 30 i ul. Topolowej 50

 

Szacunkowy koszt: 184 677,28zł