Pomoc dla młodych Dąbrowian

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Zielona-Korzeniec. Autor projektu: Paulina Łach-Mnich

Omówienie projektu

Projekt zakłada zlecenie w formie konkursu prowadzenia działań animacyjnych, kulturalnych, dydaktycznych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy. Konkurs zostanie poprzedzony konsultacjami w celu zainteresowania organizacji pozarządowych oraz wypracowania najbardziej korzystnego kształtu projektu. Realizację zadania planuje się na okres wakacyjny w ramach „Akcji Lato”

 

Lokalizacja: Dzielnica Zielona-Korzeniec

 

Szacunkowy koszt: 30 000,00 zł