Pomoce dydaktyczne dla szkoły – nauka nie musi być nudna – Tablica multimedialna

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Zielona-Korzeniec. Autor projektu: Alicja Biegańska

Omówienie projektu

Projekt zakłada doposażenie Zespołu Szkół nr 1 w dwa zestawy multimedialne. Każdy z zestawów składał się będzie z tablicy interaktywnej, rzutnika krótkoogniskowego, komputera przenośnego, oprogramowania, głośników. Projekt realizowany będzie w ZS nr 1, a Dyrektor zobowiązał się, że w przypadku wyboru tego projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia w godzinach popołudniowych

 

Lokalizacja: Zespół Szkół nr 1, ul. Konopnickiej 56

 

Szacunkowy koszt: 27 500,00 zł