Modernizacja przystanku autobusowego przy ul. Letniej

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Zielona-Korzeniec. Autor projektu: Daniel Beszterda

Omówienie projektu

Projekt zakłada modernizację istniejącego przystanku autobusowego znajdującego się na ul. Letniej. W ramach projektu planuje się budowę zatoki autobusowej oraz montaż wiaty

 

Lokalizacja: Ulica Letnia

 

Szacunkowy koszt: 28 700,00 zł