Doświetlenie ulicy Letniej

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Zielona-Korzeniec. Autor projektu: Daniel Beszterda

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż 4 słupów oświetleniowych z oprawami, okablowaniem i przyłączeniami celem poprawy bezpieczeństwa na ulicy Letniej. W ramach projektu przygotowana zostanie dokumentacja techniczna i przeprowadzone zostaną uzgodnienia

 

Lokalizacja: Ulica Letnia

 

Szacunkowy koszt: 32 000,00 zł