Budowa Nurkowiska

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Zielona-Korzeniec. Autor projektu: Daniel Beszterda

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę pływającego pomostu o długości ok. 5m wraz z trapem wejściowym, montaż 4 koszy na śmieci, 4 ławek oraz ekologicznej lampy oświetlającej teren. Projekt zlokalizowany jest na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, który udzielił wstępnej zgody. Projekt będzie możliwy po przeprowadzeniu uzgodnień m. in. z ichtiologiem, kołami wędkarskimi oraz innymi podobnymi podmiotami zajmującymi się ichtiofauną zbiornika

 

Lokalizacja: Brzeg zbiornika Pogoria III

 

Szacunkowy koszt: 58 000,00 zł