Modernizacja przystanku autobusowego linii 79 wraz z budową nawierzchni i doposażeniem placu zabaw

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Marianki-Ratanice-Piekło. Autor projektu: Aneta Kominek

Omówienie projektu

W ramach projektu wybudowany zostanie peron postojowy, zamontowana zostanie wiata wraz z tablicą ogłoszeń. Na placu zabaw wykonana zostanie podbudowa z nawierzchnią z trawy darniowej oraz zamontowane zostaną małe urządzenia zabawowe (np. kiwak, kółko i krzyżyk)

 

Lokalizacja: ul. Marianki

 

Szacunkowy koszt: 54 825,60 zł