Montaż punktów świetlnych

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. Autor projektu: Łukasz Padoł

Omówienie projektu

Projekt zakłada montaż punktów świetlnych w następujących lokalizacjach: - teren przy ul. Łuszczaka (od ul. Żurawiej do wiaduktu PKP) - 4 lampy - odnoga ul. Majewskiego pomiędzy nr 189-195 - 2-3 lampy - teren dojścia do torów (przejście PKP) od ul. Gruszczyńskiego, Alei za Remizą oraz ul. Towarowej - 8 lamp

 

Lokalizacja: Teren przy ul. Łuszczaka (od ul. Żurawiej do wiaduktu PKP), odnoga ul. Majewskiego pomiędzy nr 189-195 oraz teren dojścia do torów (przejście PKP) od ul. Gruszczyńskiego, Alei za Remizą oraz ul. Towarowej

 

Szacunkowy koszt: 95 000,00 zł