Wyrównanie i utwardzenie placu przed kościołem w Łęce

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Łęka. Autor projektu: Mariola Trzewiczek

Omówienie projektu

Projekt zakłada wyrównanie oraz utwardzenie ok. 600 m² placu przed kościołem frezowinami (materiał z odzysku po frezowaniu nawierzchni asfaltowej). Projekt zlokalizowany jest na terenie Parafii N.M.P. Panny Częstochowskiej

 

 

Lokalizacja: Plac przed kościołem w Łęce

 

 

Szacunkowy koszt: 53 722,24 zł