Kompleks placów zabaw i siłowni

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Tucznawa-Bugaj-Sikorka. Autor projektu: Adrian Przybyła, Sławomir Żmudka

Omówienie projektu

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw w dz. Sikorka w zestaw zabawowy, 2 ławki oraz 2 podwójne urządzenia do siłowni zewnętrznej. Dodatkowo konieczne jest tu przesunięcie ogrodzenia ze względuna konieczność zachowania stref bezpieczeństwa. W przypadku placu przy ul. Ks. Stanisława konieczne jest tu przygotowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego tego rejonu wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej pozwalającej na realizację zadania w latach kolejnych. Dodatkowo wykonane zostaną prace polegające na wyrównaniu tego terenu

 

Lokalizacja: Plac zabaw na Sikorce oraz plac przy ul. Ks. Stanisława

 

 

Szacunkowy koszt: 96 783,00 zł