Wykonanie chodników, dróg, miejsc parkingowych ul. Wybickiego od wjazdu z ul. Tierieszkowej do wyjazdu na ul. Cedlera

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Gołonóg. Autor projektu: Dorota Drygała

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie remontu nawierzchni chodników (demontaż istniejących płyt i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej), wyznaczenie miejsc parkingowych na wskazanym terenie oraz wykonanie nakładki asfaltobetonowej nawierzchni jezdni bez naruszania urządzeń uzbrojenia terenu.

 

Lokalizacja: rejon ulic Wybickiego, Tierieszkowej, Cedlera

 

 

Szacunkowy koszt: 350 600,00 zł