Ogród osiedlowy na Osiedlu Morcinka między blokami nr 8,10,16 a administracją przy ul. Morcinka 12

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Brodway. Autor projektu: Teresa Bober

Omówienie projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów z mieszkańcami, których efektem będzie opracowanie koncepcji zagospodarowania ogrodu oraz zlecenia wykonania dokumentacji projektowej.

 

Lokalizacja: Teren pomiędzy blokami przy ul. Morcinka 8,10,12 a Administracją Osiedla Mieszkaniowego nr IX ul. Morcinka 12

 

Szacunkowy koszt: 25 000,00 zł