Mostek nad Trzebyczką

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Antoniów. Autor projektu: Tomasz Balin

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę mostku na ul. Gruntowej nad rzeką Trzebyczką

 

Lokalizacja: ul. Gruntowa

 

Szacunkowy koszt: 53 825,68 zł