Budowa miejsc parkingowych

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Aleje. Autor projektu: Jacek Gawroński

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę ok. 35 miejsc parkingowych na terenie pasa drogowego. Właścicielem terenu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”, która wyraziła zgodę na realizację przedsięwzięcia.

 

Lokalizacja:  teren przy ul. Wojska Polskiego 43,45,47,49

 

Szacunkowy koszt: 127 500,00 zł