Budowa drogi dojazdowej na ul. Letniej

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Zielona-Korzeniec. Autor projektu: Beata Bałdys

Omówienie projektu

Projekt zakłada utwardzenie drogi koniecznej tłuczniem z klińcem wraz z wykorytowaniem. Droga będzie wytyczona geodezyjnie w oparciu o uzgodnienie zjazdu z drogi publicznej. Planowana powierzchnia do wykonania ok. 640 m²

 

Lokalizacja: Ulica Letnia

 

Szacunkowy koszt: 57 600,00 zł