Budowa nowych miejsc parkingowych

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Reden-Adamiecki. Autor projektu: Jerzy Borecki

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę ok. 28 miejsc parkingowych (w tym wykonanie projektu technicznego). Teren, na którym mają powstać nowe miejsca parkingowe należy do SM „Lokator”, która wyraziła zgodę na realizację zadania.

 

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 70

 

Szacunkowy koszt: 112 500,00 zł