Wykonanie parkingu z ażurowych płyt betonowych (płyt typu jomb) przy ul. Wojska Polskiego

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Reden. Autor projektu: Janusz Flak

Omówienie projektu

Projekt dotyczy wykonania ok. 40 miejsc parkingowych przy ul. Wojska Polskiego. W szacunkowych kosztach ujęto wykonanie projektu oraz pozwolenie na budowę. Warunkiem koniecznym dla wykonania projektu jest uzyskanie pozytywnych warunków technicznych budowy miejsc na istniejącej linii ciepłowniczej. SM „Lokator” wyraziła zgodę na realizację zadania.

 

Lokalizacja: teren przy ul. Wojska Polskiego (w pobliżu bloków ul.1-go Maja 5,7)

 

Szacunkowy koszt: 132 100,00 zł