Renowacja Alejki

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Śródmieście. Autor projektu: Alfreda Ciepacz

Omówienie projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu schodów wraz z montażem poręczy.

 

Lokalizacja: schody usytuowane w alejce (ul. Górnicza do ul. Dąbrowskiego)

 

Szacunkowy koszt: 55 000,00 zł