Droga Marzeń

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Mydlice Południowe. Autor projektu: Anna Andriulo

Omówienie projektu

Projekt dotyczy remontu drogi wewnętrznej poprzez frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej, likwidację krawężników a następnie wykonanie warstwy wyrównawczej, ułożenie krawężników na ławie betonowej i wykonaniu nakładki asfaltobetonowej (warstwa wiążąca i ścieralna). SM „Lokator” wyraziła zgodę na realizację projektu.

 

Lokalizacja: droga przed blokiem ul. Legionów Polskich 143

 

Szacunkowy koszt: 157 501,00 zł