Przebudowa schodów i chodnika od strony budynku – Wspólnota Piłsudskiego 81

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Gołonóg. Autor projektu: Roman Orczykowski

Omówienie projektu

Projekt zakłada remont schodów poprzez likwidację krawężników i płyt betonowych i wykonanie schodów betonowych z poręczami. W projekcie ujęto również remont odcinka chodnika stanowiącego połączenie z głównym ciągiem komunikacyjnym.

 

Lokalizacja: Al. J. Piłsudskiego 81

 

Szacunkowy koszt: 30 000,00 zł