Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Wybickiego

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Gołonóg. Autor projektu: Mateusz Stępień

Omówienie projektu

Projekt zakłada wykonanie ok. 10 miejsc parkingowych (w zależności od uzbrojenia terenu) przy ul. Wybickiego 5, 11

 

Lokalizacja: ul. Wybickiego

 

Szacunkowy koszt: 30 000,00 zł