Zadaszenie i ogrodzenie kontenerów na śmieci przy ul. Cedlera

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Gołonóg. Autor projektu: Mateusz Stępień

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę zamykanego boksu kontenerowego na trzy pojemniki o pojemności około 1100 l w rejonie ul. Cedlera 14,16.

 

Lokalizacja: ul. Cedlera

 

Szacunkowy koszt: 10 000,00 zł