Modernizacja terenu około blokowego na ulicy Tierieszkowej 2,3,4,5,6

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Gołonóg. Autor projektu: Mateusz Stępień

Omówienie projektu

Projekt zakłada zamontowanie na wskazanym terenie w okolicach klatek wejściowych trzynastu ławek, czternastu koszy na śmieci oraz ławostołu (2 szt.) i stołu do gry w szachy z dwoma krzesłami. SM „Lokator”, na której znajduje się część terenu wyraziła zgodę na realizację projektu.

 

Lokalizacja: ul. Tierieszkowej 2,3,4,5,6

 

Szacunkowy koszt: 17 100,00 zł