Boisko do siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 18

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Gołonóg. Autor projektu: Mateusz Stępień

Omówienie projektu

Projekt dotyczy budowy boiska do siatkówki. W ramach projektu wykonane zostaną: prace przygotowawcze (usunięcie asfaltu wraz z podbudową), ułożenie nawierzchni poliuretanowej przepuszczanej ze strefą bezpieczeństwa (15x24), zagospodarowanie terenu wokół wybudowanego boiska (rozścielenie ziemi, posianie trawy), montaż słupków, siatki. W kosztach ujęto dokumentację projektową.

 

Lokalizacja: boisko na terenie Szkoły Podstawowej nr 18

 

Szacunkowy koszt: 261 880,00 zł