Rewitalizacja fragmentu Osiedla Gołonóg

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Gołonóg. Autor projektu: Danuta Majkowska

Omówienie projektu

Projekt dotyczy rewitalizacji placu przy ul. Prusa 2,4. W ramach projektu wykonany zostanie remont nawierzchni placu oraz chodnika (od ZSO nr 2 do ul. Szenwalda) poprzez zerwanie nawierzchni asfaltobetonowej oraz ułożenie nawierzchni z kostki betonowej. W ramach projektu wykonany zostanie zieleniec (nasadzenia roślin zimozielonych, drzewek i krzewów), zamontowane zostaną nowe ławki oraz kosze na śmieci. Dla prawidłowej realizacji projektu wymagana jest zgoda Wspólnoty Mieszkaniowej. W projekcie ujęto również montaż monitoringu na placu Bema.

 

Lokalizacja: ul. Prusa 2,4

 

Szacunkowy koszt: 239 600,00 zł