Bezpieczna przestrzeń wokół Przedszkola

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Gołonóg. Autor projektu: Sławomir Nogaj

Omówienie projektu

Projekt zakłada budowę osiedlowego skweru. W ramach projektu wykonany zostanie remont drogi asfaltobetonowej, chodnika prowadzącego do Przedszkola nr 13 (demontaż istniejących płyt chodnikowych i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej) oraz placu znajdującego się pomiędzy blokami. W projekcie ujęto również wykonanie nowego ogrodzenia Przedszkola nr 13. Część terenu należy do SM „Lokator”, która wyraziła zgodę na realizację projektu.

 

Lokalizacja: plac pomiędzy blokami Tysiąclecia 1, Prusa 4, III Powstania Śląskiego 2

 

Szacunkowy koszt: 282 105,00 zł