Remont chodników

Projekt zgłoszony dla dzielnicy Gołonóg. Autor projektu: Tomasz Majewski

Omówienie projektu

Projekt zakłada remont nawierzchni chodników: ul. Prusa 3 (przy ZSO nr 2), ul. Dzieci Wrześni, ul. Krasickiego – przy aptece wraz z remontem schodów, ul. Bema 2,4 – od strony klatek schodowych. W ramach projektu wykonany zostanie demontaż istniejących płyt oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.

 

Lokalizacja: chodniki przy ul. Prusa, Dzieci Wrześni, Krasickiego, Bema

 

Szacunkowy koszt: 352 100,00 zł